5 giá trị cốt lõi của ViTech Group

Với mục tiêu trở thành tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam, ViTech Group xây dựng và tuân thủ theo những giá trị, niềm tin của riêng mình. Xuyên suốt quá trình hoạt động và phát triển, ViTech Group luôn thực hiện và hướng đến 5 giá trị cốt lõi: biết ơn, niềm tin, trách nhiệm, tận tâm, tích cực. 

Nguồn nhân lực là yếu tố chủ chốt quyết định đến 80% sự thành công của doanh nghiệp. Với quan điểm “con người phù hợp là quan trọng nhất”. ViTech luôn tập trung xây dựng môi trường tốt nhất cho CBNV để có thể phát huy khả năng. Tất cả đều dựa trên 5 giá trị cốt lõi gồm: 

giá trị cốt lõi
5 giá trị cốt lõi của ViTech Group
  • Biết ơn: Phải có lòng biết ơn. Biết ơn là cội nguồn của sức mạnh, là truyền thống uống nước nhớ nguồn của người Việt Nam.
  • Niềm tin: Tin tưởng bản thân, đồng nghiệp. Tin vào con đường mình đã chọn, tin vào công ty, tin vào sản phẩm. Niềm tin phải luôn được xây dựng, bồi đắp bằng những hành động thường ngày.
  • Trách nhiệm: Trách nhiệm với bản thân và người xung quanh. Trách nhiệm với lời mình nói ra, trách nhiệm với niềm tin của người khác. Làm việc có trách nhiệm.
  • Tận tâm: Luôn tận tâm, làm hết sức mình. Điều đó thể hiện trong sự hiệt huyết công việc với bản thân và mọi người xung quanh.
  • Tích cực: Suy nghĩ tích cực, luôn có suy nghĩ tích cực trong mọi vấn đề. Cuộc sống luôn công bằng cho đi và nhận lại. 

5 giá trị cốt lõi của ViTech Group như kim chỉ nam giúp ViTech định hướng mọi hoạt động. Từ đó, xây dựng nên một ViTech vững mạnh. ViTech Group tin rằng ViTech Group sẽ là “nơi thuộc về” cho mỗi thành viên. Là địa chỉ đáng tin cậy mang đến những giải pháp Marketing đến người Việt. 

Kết nối với chúng tôi để đồng hành cùng gia đình ViTech Group:

EnglishVietnamese