Vitech group: Kỷ niệm ngày Biết ơn – 9.6

Ngày 9.6 được chọn là ngày Biết ơn Vitech mang ý nghĩa to lớn cùng với những hoạt động thiết thực.

  • Thể hiện sự biết ơn của CBNV đối với công ty và ngược lại
  • Thể hiện sự biết ơn giữa các đồng nghiệp, các Vitecher
  • Thể hiện sự biết ơn của đại gia đình Vitech với cộng đồng

Hình ảnh đẹp ghi lại những hoạt động của Vitecher trong ngày Biết ơn 9.6

biet on vitech

 

 

 

 

 

Kết nối với chúng tôi để đồng hành cùng gia đình ViTech Group:

EnglishVietnamese