Cộng đồng Học làm Sếp “Chạm” với văn hóa cười tại ViTech Group

“Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ” – Văn hóa cười là một trong những văn hóa nổi bật tại ViTech Group. Mỗi thành viên trong đại gia đình ViTech đều phát huy mạnh mẽ văn hóa cười, xây dựng môi trường môi trường làm việc lý tưởng. Đặc biệt hơn nữa, Cộng đồng HỌC LÀM SẾP – Hà Nội “chạm” với văn hóa cười tại ViTech Group.