5 giá trị cốt lõi của ViTech Group

văn hóa doanh nghiệp

Với mục tiêu trở thành tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam, ViTech Group xây dựng và tuân thủ theo những giá trị cốt lõi của riêng mình. Xuyên suốt quá trình hoạt động và phát triển, ViTech Group luôn thực hiện và hướng đến 5 giá trị cốt lõi: biết ơn, niềm tin, trách nhiệm, tận tâm, tích cực.