ViTech Group tổ chức chương trình đào tạo Digital Marketing thực chiến cho hơn 300 nhân viên Dự án Dragon Ocean Đồ Sơn (Hải Phòng)

digital marketing thực chiến

Ngày 31/8/2022, ViTech Group tổ chức chương trình Digital Marketing thực chiến cho hơn 300 nhân viên dự án Dragon Ocean Đồ Sơn (Hải Phòng). Chương trình nhanh chóng thu hút được rất nhiều sự quan tâm và hưởng ứng của người tham gia. Dưới sự đồng hành của những những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Marketing, buổi đào tạo đã mang đến nhiều kiến thức – kỹ năng hữu ích giúp…