Cộng đồng Học làm Sếp “Chạm” với văn hóa cười tại ViTech Group

“Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ” – Văn hóa cười là một trong những văn hóa nổi bật tại ViTech Group. Mỗi thành viên trong đại gia đình ViTech đều phát huy mạnh mẽ văn hóa cười, xây dựng môi trường môi trường làm việc lý tưởng. Đặc biệt hơn nữa, Cộng đồng HỌC LÀM SẾP – Hà Nội “chạm” với văn hóa cười tại ViTech Group. 

ViTech Group vinh dự đón tiếp các Sếp trong Cộng đồng Học Làm Sếp ngày 19.11.2022 

cộng đồng học làm sếp

ViTech Group vô cùng biết ơn và vinh dự được đón tiếp các Sếp trong Cộng đồng học làm Sếp – Hà Nội vào thứ 6 – ngày 19.11.2022. Sự có mặt của các SẾP là niềm động lực – niềm tự hào mà ViTech trân quý. Cảm ơn các SẾP đã đến với ViTech và Sếp Lê Đức Nam cùng những chia sẻ về “HÀNH TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ XÂY DỰNG CƠ CHẾ PHÚC LỢI CHO SELLER TỪ 0 LÊN THE BEST”.